Veiledning i bedrifter og organisasjoner

Veiledning er en prosess som foregår mellom to eller flere kollegaer i en gruppe. Prosessveiledningen har et teamutviklingsperspektiv. Vi reflekterer over personlige- og faglige utfordringer og støtter og utfordrer hverandre i en dialogbasert samtale. Målet er at deltakerne gjør faglige og/eller personlige oppdagelser og finner løsninger på utfordringer knyttet til arbeidshverdagen. Slik kan både den enkelte og bedriften oppnå vekst og utvikling.

Jeg tilbyr veiledning av ledere eller ansatte i private og offentlige bedrifter og ideelle organisasjoner. Veiledningen går over en periode på minst 6 måneder. Hver gruppe har fra 6-8 deltakere. Hver samling varer i 2 timer, og gjentas med 4-8 ukers mellomrom. Veiledningen gjennomføres i bedriftens eller organisasjonens egne lokaler.

Helhetsterapi

Hva faglig- og personlig veiledning kan bidra med

Merete O. Karlsen

Merete O. Karlsen

Timebestilling

Vi ønsker at du raskt skal få time hos oss.
Bruk vår onlinebestilling og finn ønsket tidspunkt.