fbpx

Gruppeterapi for ungdom

Gruppene for ungdom er prosessorienterte. Jeg legger stor vekt på å skape trygghet, og å trene opp din varhet for dine egne ønsker og behov. Jeg bruker øvelser som stimulerer nervesystemet slik at uro og stress dempes,  og legger stor vekt på regulering av følelser. Modellen om toleransevinduet brukes som forklaringsmodell for stress- og følelsesregulering.

Gruppen består som regel av både gutter og jenter, som møter hverandre fem ganger. Hvert møte varer i to timer. Maksimalt antall medlemmer i hver gruppe er åtte personer. Deltakeravgiften må betales på forhånd via Vipps bedrift.

Gruppene vil gi deg mulighet til å treffe andre ungdommer under strukturerte og kontrollerte betingelser, der jeg styrer gruppeprosessene og tilpasser støtte og utfordring etter dine og de andre medlemmenes individuelle behov. Vi er alle relasjonelle individ og måten vi håndterer samspillet med andre på er med å avgjøre kvaliteten på helsa vår. Ofte reflekterer vi ikke over hva vi gjør, hvorfor, eller hva som kunne vært gjort annerledes, og vaner og uhensiktsmessige mønstre repeteres. Dette gis stor plass i gruppeprosessen.

Ungdommer er spesielt sårbare for slike prosesser. Dere er i en livsfase der dere skal bli kjent med dere selv og lære å sette tydelige skiller mellom deg selv ogde andre. Det skal skje samtidig som det å være mest lik de andre i ungdomsflokken har svært stor betydning. Dersom karvene om å være lik de andre er sterke nok går mange langt i å tilpasse seg skiftende og uklare normer i ungdomsmiljøet. I en slik prosessen kan du tape kontakten med dine egne individuelle ønsker og behov. Det er et dårlig utgangspunkt når du skal ta viktige valg som angår helsen din i dag og fremtiden din i årene som kommer.

 

Her er noe av det du kan oppnå ved å delta i en slik gruppe:

 • Motta hjelp, støtte og anerkjennelse fra andre på din alder
 • Oppleve støtte og forståelse fra en voksen
 • Bli kjent med deg selv og dine behov
 • Bli utfordret av andre når du har behov for det
 • Få høre hvordan andre ungdommer har det
 • Møte andre som har samme interessene som du har
 • Få trening i å snakke om deg selv
 • Kunne reflektere over livet i et fellesskap med andre ungdommer
 • Lære hvordan du påvirker andre
 • Erfare hvordan andre påvirker deg
 • Få nye venner


Jeg tilbyr grupper når mange nok har meldt sin interesse. Jeg annonserer tilbudet på sosiale media. ved spørsmål ta kontakt.

Ta kontakt