Ta kontroll over dine stressreaksjoner og få bedre søvn

Sliter du med søvn, uro og anspenthet på grunn av kronisk stress? Det finnes hjelp gjennom enkle metoder. Les denne bloggen og finn ut hvordan.

Hva er stress?

Begrepet stress brukes både om kroppens reaksjoner på utfordringer, og om vår opplevelse av disse reaksjonene. Fysiologiske stressreaksjoner, der nerver blir aktivert og hormoner slippes ut i blodbanen, fører blant annet til spent muskulatur og rask hjerterytme. Blodet føres bort fra huden og mage- tarmsystemet fordi disse delene av kroppen nedprioriteres i akutte situasjoner. De store muskelgruppene våre får tilført ekstra blod for at vi skal kunne arbeide effektivt, flykte fra fare eller forsvare oss. Disse fysiologiske reaksjonene er bra fordi de hjelper oss til å mobilisere nok energi til å stå på når det trengs.

Stressreaksjonene er i seg selv ufarlige, så lenge de går over når utfordringen er håndtert. Blir de derimot stående over tid kaller vi det kronisk stress, og den tilstanden kan i det lange løp bety trøbbel både for kroppen og psyken vår. Forskning har vist at kronisk stress kan føre til energiløshet, nedsatt trivsel, søvnproblemer, fordøyelsesplager, økt blodtrykk, nedsatt hukommelse, endret humør og til alvorlige sykdommer som diabetes 2., depresjon, infeksjoner, astma, hjertesykdom og utbrenthet.

Hvordan oppleves kronisk stress?

Du har kanskje erfart at hjertet ditt har banket fort og hardt over tid, uten at du har greid å roe det ned? Kroppen din har gjerne vært gira med forhøyet puls, generell uro, konsentrasjonsvansker eller dårlig hukommelse. Har du opplevd at fingrene og føttene dine har vært kalde og klamme samtidig som kroppen din har vekslet mellom å være for varm eller for kald? Snakker eller beveger du deg raskt og blir du lett irritabel eller sint? Du har kanskje en urolig eller oppblåst mage, og vekselvis for fast eller for løs avføring. Har du søvnproblemer som viser seg ved at du ligger lenge før du sovner, eller våkner du om natten og har vansker med å falle i søvn igjen? Grubler du eller fanges du av tankespinn? Kanskje er du engstelig når du er sammen med andre mennesker, og har lett for å isolere deg? Dersom du kjenner deg igjen i noen av disse beskrivelsene er det grunn til å vurdere om du er kronisk stresset.

Hva kan gjøres for å redusere kronisk stress?

Det kan være mange grunner til at du er stresset, og tiltakene for å redusere stresset bør rettes mot årsakene til at det oppsto. Uavhengig av årsakene kan de fysiologiske reaksjonene, som gjør kroppen din unødig og langvarig aktivert, reguleres ned. Veien til slik nedregulering går via nervesystemet ditt. Det består grovt sagt av to deler, en som er viljestyrt, og en som ikke er det. Du kan for eksempel bestemme deg for å bevege hånden din, men du kan ikke bestemme at hjertet ditt skal slutte å slå. Den ikke – viljestyrte delen kalles «det autonome nervesystemet». Det styres av tolv ulike nerver som har opphav i hjernen din. Alle nervene er viktige, men i denne sammenhengen er det en som er viktigere enn de andre.

Du har kanskje hørt om Vagusnerven? Den påvirker dine indre organ, som lunger og hjertet, på en slik måte at du blir roligere, puster dypere, blir mer avslappet og sover godt. Den styrer også fordøyelsen din. Søker du på YouTube vil du finne store mengder med informasjon om hvor viktig nerven er for ditt velbefinnende, og hva du kan gjøre for å stimulere den. Vagusnerven har blitt en stor kjendis på verdensscenen.

Vi kan regulere ned det kroniske stresset på flere måter. Eksempler er styrt pust, sang og strupelyder, bruk av lyd og musikk, rugging og rytmisk bevegelse, hudberøring, tapping, avspenningsøvelser, trygt sosialt samspill og kunnskap om hvordan og hvorfor kroppen din reagerer som den gjør. Jeg er trent til å veilede slike prosesser og vil gjerne være din hjelper. Du vil bli kjent med ditt eget nervesystem, dine stressrelaterte tanke- og reaksjonsmønstre, og du vil lære hvordan du kan påvirke reaksjonene dine slik at du får gode dager uten stressplager og netter uten søvnproblem.

Konklusjon

Der er mulig å kontrollere kronisk stress og dermed få bedre søvn gjennom direkte påvirkning av nervesystemet. Det gjøres ved hjelp av faktakunnskap, kjennskap til ditt eget reaksjonsmønster og enkle metoder som pust, bevegelse, lyd og berøring.

Jeg kan hjelpe deg med å takle dine utfordringer.

Jeg er utdannet psykoterapeut. Min terapeututdanning er forankret i gestaltteori- og praksis og i sensorimotorisk psykoterapi. Enten det er stress du opplever eller andre former for utfordringer, så har jeg kompetansen til å hjelpe deg.