Strever du med å ta valg?

Blir du stresset, urolig og usikker når du skal ta valg? Utsetter du valgene, eller unngår du å ta dem? Er noen valg så utfordrende for deg at du har behov for støtte, råd og veiledning i prosessen? Er du usikker på hvor du kan henvende deg for å få slik hjelp? Da kan denne bloggen være verd å lese. 

For noen mennesker er det å ta store eller små valg ukomplisert, mens andre blir usikre og stresset av valgprosessen. Valg kan være personlige på en slik måte at de kun påvirker deg selv og ditt eget liv. Når valgene du skal ta berører partneren din, familien, slekta eller vennene dine, på måter som de ikke ønsker, blir de utfordrende på en annen måte. Noen mennesker har dårlig kontakt med sine egne behov og er avhengige av at andre forteller dem hva de skal gjøre. Disse får det ekstra vanskelig den dagen de står alene med viktige valg.

Vanskelige valg kan føre til frustrasjon, usikkerhet, redsel og noen ganger angst. Den kan bli så sterk at den hindrer personen i å velge, og føre til at en situasjon som burde blitt endret forblir uforandret. I verste fall kan det resultere i depresjon. Angst drar gjerne med seg uro, rastløshet, søvnvansker og utmattelse. En fellesbetegnelse på dette er stress. Det er tungt å være stresset over tid. Da kan det være best å søke profesjonell hjelp før alle kreftene er brukt opp. Er du en som trenger slik hjelp?

Mange av dem som oppsøker meg som terapeut, strever med å ta valg. De kan være usikre på om de skal bryte opp eller bli værende i en vanskelig venne- eller familierelasjon, gå eller bli i et parforhold, velge utdannelse eller å flytte. Noen strever med å bytte jobb eller yrke, tidligpensjoneres, fortelle en familiehemmelighet, avsløre en løgn, eller å stå fram med sin angst, sykdom eller seksuelle legning.

En liten hverdagshistorie om å ta valg

Noen valg er mer sjarmerende enn alvorlige, slik som valget mitt barnebarn står overfor her:

«Farmor, jeg har så lyst til å bli brannmann når jeg blir stor!» Mitt lille barnebarn på fem år strålte.

«Det er mange i barnehagen min som skal bli brannmann, skjønner du!

Men… …..jeg er ikke helt sikker enda, altså – for det er noe annet jeg også har så lyst å bli.» «Hva er det da?», spurte jeg og var fryktelig nysgjerrig.

«Jeg har så lyst å bli prinsesse!»

Hun så på meg med tindrende øyne. Hele kroppen var spent. «Jeg klarer bare ikke å velge enda, farmor. Jeg må vente litt før jeg bestemmer meg».

Jeg ble både overrasket og lattermild og min første impuls var å realitetsorientere henne om prinsessedrømmen, men så ble jeg oppmerksom på ansiktsuttrykket. Det var alvorlig, åpent og avventende. Hun mente virkelig dette, og hun ventet på min reaksjon.

«Så utrolig spennende muligheter du har!» svarte jeg.

Hun smilte, løp på raske bein mot ytterdøren og forsvant ut til naboungene for å leke. Hele kroppen hennes signaliserte trygget. Hun var overbevist om at dette er noe hun kan bestemme selv – bare hun får mer tid.

Ikke alle valg ordner seg selv med tiden, slik som valget i denne historien. Noen ganger er det lurt å oppsøke profesjonell hjelp.

Hvordan jeg kan hjelpe deg

Jeg kan støtte deg i prosessen, veilede deg når du står fast, og gi deg råd til veien videre etter at valget er tatt. Jeg har en «verktøykasse» med arbeidsmetoder som jeg kan bruke i prosessen. Jeg vil lytte til deg, hjelpe deg å sortere tankene dine, gi deg hjelp til å se det du ikke ser, stille deg spørsmål som får fram flere sider ved saken, og utfordre og støtte deg slik at du våger å tenke nytt eller å handle.

Jeg vil bidra med min faglige og praktiske kompetanse slik at du får den hjelpen du trenger til å velge, gjennomføre det du har bestemt, og stå i konsekvensene av valget ditt i ettertid.

Konklusjon:

Det kan være vanskelig å ta valg. Den gode nyheten er at du ikke trenger å gjøre det alene. Søker du støtte, råd og veiledning blir du kvitt stresset, får frigjort tid og krefter og får målrettet hjelp til å finne løsninger på utfordringene dine.