fbpx

Gruppeveiledning for sped- og småbarnsforeldre

Jeg tilbyr veiledningsgrupper for sped- og småbarnsforeldre som ønsker støtte og hjelp til utfordringer knyttet til foreldrerollen. Jeg har 12 års erfaring fra foreldreveiledning på helsestasjon, og bruker min fagkunnskap og praktiske erfaring i arbeidet med foreldregruppene. Jeg har en gestaltteoretisk tilnærming  og bruker foreldrenes egne ønsker, behov, erfaringer og foreldrekompetanse som grunnlag for prosessen.

Gruppeveiledningen baseres på utviklingspsykologi, tilknytningsteori og teoretisk og praktisk kunnskap om samspill- og følelsesregulering. Toleransevindu brukes som pedagogisk redskap for å forklare mekanismene ved følelsesregulering.

Sped- og småbarnsperioden er utfordrende for de fleste foreldre. Det å bli kjent med barnet kan oppleves som vanskelig både for første- og fleregangsforeldre. Barn er små personligheter som må behandles individuelt i tråd med deres spesielle behov. Hva disse behovene består i, og hvordan de kan ivaretas på gode nok måter, kan være utfordrende å finne ut av på egen hånd.

Gruppene består av enslige foreldre og av foreldrepar. Deltakerne møtes tre ganger, to timer hver gang, fortrinnsvis på lørdager. Maksimalt antall voksne i gruppen er åtte personer (totalt fire sped- og småbarn). Deltakeravgiften må betales på forhånd via Vipps bedrift.

Deler av aktiviteten vil foregå på gulvet. Ta derfor med et teppe som barnet ditt kan ligge på.

 

Dette er noe av det du kan oppnå ved å delta på foreldregruppen:

  • Lære å forstå barnet ditt gjennom barnets lyder og kroppslige uttrykk
  • Lære ulike måter å ivareta barnet ditt sine behov på
  • Lære om tilknytning og samspill
  • Lære om følelsesregulering
  • Møte andre som er i samme situasjon som deg
  • Lære av andres erfaringer som foreldre
  • Kunne reflektere i et fellesskap med andre
  • Nettverkskaping

 

Se video om hjernens utvikling og om følelsesregulering:
https://www.cactusnettverk.no/se-dag-nordanger-sin-lysbildeserie-om-utviklingstraumer/#page/8

Gruppene kommer i stand når tilstrekkelige mange foreldre har meldt sin interesse. Annonsering  på sosiale media på forhånd.

Ta kontakt