fbpx

Personvernerklæring

Terapi & Veiledning Vest as eies og drives av Gestaltterapeut Merete Oddny Karlsen.

Org.nr. 920 677 320. Hun er ansvarlig for innsamling, behandling og lagring av virksomhetens personopplysninger.

Denne erklæringen gir deg informasjon om hvordan virksomheten håndterer personopplysninger. Informasjonen om deg lagres på sikre servere bak sikre passord. All håndtering av personopplysninger skjer i henhold til kravene i Lov om behandling av personopplysninger (2018), Lov om helsepersonell (2001) og Norsk Gestaltterapeut Forenings vedtekter og etiske prinsipper.

Hva er personopplysninger

 • Navn, fødselsdato og kontaktinformasjon
 • Nødvendig informasjon om rammene rundt det avtalte forholdet
 • Tidspunkt for avtaleinngåelser og signatur
 • Eventuelle samtykker
 • Tidspunkt for konsultasjoner
 • Angivelse om hvorfor klinten søker terapi
 • Beskrivelser av fenomener og behandling i den terapeutiske prosessen
 • Nedtegnelser av informasjon fra klienten

Om journalføring

Merete Oddny Karlsen er i henhold til Lov om helsepersonell (2001) pålagt å føre journal for alle klienter. En journal er en samling registrerte opplysninger om klienten i forbindelse med at han/hun søker helsehjelp. Journalen skal kun inneholde opplysninger som er relevante og nødvendige for å yte helsehjelp til den enkelte. Personopplysningene som er nevnt i avsnittet over er eksempel på slike opplysninger.

Oppbevaring av personopplysninger

Virksomheten har plikt til å hindre at uvedkommende får innsyn i journalen, og hindre utilsiktet endring, sletting eller utlevering av informasjon til andre. Journaler skal oppbevares elektronisk. Dine personopplysninger lagres på Syse Data sine servere. De lagres også på journalprogrammet EasyPractice.net. Eventuelle videomøter mellom deg og terapeuten organiseres via det samme journalprogrammet. Skriving og utsendelse av faktura foregår også der. Alle personopplysninger er lagret bak krypterte linjer med sikre passord som krypteres i databasen.

Sletting av personopplysninger

Personopplysninger skal ikke oppbevares lenger enn nødvendig. Det kan bety at opplysningene slettes ved avsluttet terapi, og senest 6 måneder etter. Lovbestemte regler, som for eksempel oppbevaring for regnskapsmessige forhold og andre rettslige forpliktelser kan gjøre det nødvendig å lagre personopplysninger i lengre tid. Lengre lagringstid kan også være nødvendig for å ivareta virksomhetens interesser, som å gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Klientens rettigheter

Som bruker av våre tjenester skal du ha informasjon om:

 • At det skrives en journal, hvordan og hvor lenge den oppbevares, at du har innsynsrett, rett på kopi og muligheter til å rette eller slette innhold. Utgangspunktet er at du har råderett over informasjon om seg selv. Dette reguleres i Lov om pasientrettigheter§ 5-1.
 • At du kan trekke tilbake samtykke til behandlingsaktiviteter som er basert på samtykke, og at avtaleforholdet kan avsluttes når det måtte passe deg.
 • At du skal føle deg sikker på at terapeuten holder alle avtaler hun har inngått med deg.
 • At Terapi & Veiledning Vest as overholder de rettslige forpliktelsene som virksomheten er pålagt.
 • At du har klagerett. Dersom du mener at virksomhetens behandling av personopplysningene dine er i strid med relevante personvernbestemmelser har du rett til å klage direkte til Terapi & Veiledning Vest as, Datatilsynet eller annen relevant helsemyndighet.

Overføring av personopplysninger

Virksomheten kan utlevere personopplysninger til databehandlere som utfører tjenester for virksomheten. Databehandlerne vil kun bruke personopplysningene til det formålet de ble samlet inn for, og for å utføre tjenester for virksomheten.

Utlevering av personopplysninger til myndighetene forekommer kun i henhold til lov og gjeldende regelverk. Annen utlevering skjer kun etter skriftlig instruks og samtykke fra deg.

Virksomheten bruker følgende databehandlere

EasyPractice for kryptert kommunikasjon, journalføring, videokonsultasjoner og fakturering.

Paradis Regnskap AS for økonomi og regnskap

Vipps Bedrift for betaling av tjenester

Helleweb for utvikling og drift av nettsiden

Ansvarlig:

Robert Helle

Skålevikstølen 9

5178 Loddefjord.

e-post info@helleweb.no

https://www.helleweb.no

Om informasjonskapsler

Når du besøker www.terapivest.no lagres det informasjon om besøket i Cookies, også kalt informasjonskapsler. Dette er en liten tekstfil som lagres på din harddisk. Den kan ikke benyttes til å identifisere deg, kun enheten du benytter.

Informasjonskapslene inneholder blant annet informasjon om hvilke sider du besøker, tidspunkt, versjon av nettleser m.m. dette gjøres i markedsføringsøyemed for å gi deg en bedre brukeropplevelse. Informasjonen kan si oss noe om hvilke sider av nettsiden som blir mest besøkt. Slik informasjon kan gi oss hjelpe til å tilpasse nettsiden til det du som bruker søker. Informasjonen behandles kun av Helleweb og gis ikke videre til tredjepart.

I nettleserens innstillinger kan du selv velge å akseptere eller avvise Cookies. De fleste nettlesere aksepterer Cookies automatisk. Når du bruker virksomhetens nettsider samtykker du i at Cookies lagres i din nettleser. Det er ikke noe problem å skru av Cookies i nettleseren din og likevel bruke sidene. Da kan det imidlertid være noe begrenset funksjonalitet.

Du kan lese mer om Cookies på følgende lenke: http://www.youronlinechoices.com/nor

Google Analytics

I henhold til Googles egne retningslinjer samles det ikke inn personlige opplysninger om deg.

Dataene som samles inn lagres på Googles servere. Du kan lese mer om hvordan Google samler inn og beskytter data her:

https://policies.google.com/privacy?hl=no

Informasjonskapslene fra Google Analytics er innstilt til å slettes automatisk etter 14 måneder, hvis du ikke returnerer til nettstedet. Det er mulig å reservere seg mot all registrering i Google Analytics ved å installere et tillegg i nettleseren.

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Facebook

Facebook Cookies gir informasjon om samhandling med virksomhetens annonser og vårt nettsted. Resultater etter annonsekampanjer kan måles ved hjelp av informasjonskapsler.

Det er mulig å reservere seg mot målrettede Facebook annonser her:

https://www.facebook.com/help/568137493302217

Kontaktskjema

Opplysningene som du fører inn i kontaktskjemaet blir ikke lagret noe annet sted enn hos mottakeren av kontaktskjemaet som er Terapivest sin epost: post@terapivest.no

Kontaktinformasjon

Ved behov ta kontakt med Merete O. Karlsen via e-post post@terapivest.no

eller mobil 0047 90194774