fbpx

Personlig og faglig veiledning

Min veiledning har personlig og faglig utvikling som mål både for den enkelte, for veiledningsgruppen og for arbeidsplassen. Veiledningen er prosessorientert og i hovedsak basert på gestaltteori og konfluent pedagogikk. Jeg bruker i tillegg mindfullness baserte varhetsøvelser og ulike andre øvelser som påvirker nervesystemet, demper fysisk aktivering og regulerer ned stress. Modellen om toleransevinduet benyttes som pedagogisk virkemiddel for å forstå disse mekanismene.

Veiledning kan defineres som en prosess som foregår mellom to eller flere kollegaer. Hensikten er å forstå seg selv, hverandre og den aktuelle arbeidssituasjonen de er i, og finne hensiktsmessige måter å håndtere samarbeidskonflikter eller faglige utfordringer på.

Selvinnsikt og bevisstgjøring om egne væremåter i arbeidssammenheng gir en smidig arbeidshverdag for den enkelte, og godt samarbeid mellom kollegaer. Arbeidsmiljøet skapes på godt og vondt i fellesskapet, der vi påvirker og påvirkes av andre, men der vi ikke alltid er klar over mekanismene for hva som skjer og hvorfor det skjer. Bedret selvinnsikt, og mer hensiktsmessige måter å handle på i profesjonelle sammenhenger gir trivsel og mestringsfølelse hos den enkelte og økt effektivitet i bedriften.

Gruppedeltakerne har arbeidserfaring og teoretisk kompetanse på sitt fagområde. Jeg bidrar med gruppeledelse og veilederkompetanse. Sammen reflekterer vi over personlige- og faglige utfordringer, og finner nye løsninger gjennom en dialogbasert samtale. Kunnskapsutveksling og refleksjon i en prosess, der den enkeltes opplevelser vurderes som viktig, bidrar til vekst og utvikling.

 

Hva faglig- og personlig veiledning kan bidra med

 • Håndtering av kronisk eller akutt stress
 • Sortering av tanker og følelser
 • Håndtering av samarbeidskonflikter
 • Motivasjonsarbeid
 • Planlegging og gjennomføring av vanskelige samtaler
 • Håndtering av mobbing, baksnakkelser og maktmisbruk
 • Reduksjon av sykefravær
 • Tydeliggjøring av roller, ansvar og mandat
 • Igangsetting av endringsprosesser
 • Hensiktsmessig håndtering av usynliggjøring, avvisning eller forbigåelser
 •  Støtte og utfordring av den enkelte og gruppen

Jeg gir individuell- og eller gruppeveiledning til ledere eller ansatte. Gruppeveiledning gis i bedriftens egne lokaler.