Personlig og faglig veiledning

Min veiledning har personlig og faglig utvikling som mål både for den enkelte, for veiledningsgruppen og for arbeidsplassen. Veiledningen er prosessorientert. Jeg bruker mindfullness baserte varhetsøvelser og ulike andre øvelser som påvirker nervesystemet, demper fysisk aktivering og regulerer ned stress. Modellen om toleransevinduet benyttes som pedagogisk virkemiddel for å forstå disse mekanismene.

Veiledning kan defineres som en prosess som foregår mellom to eller flere kollegaer. Hensikten er å forstå seg selv, hverandre og den aktuelle arbeidssituasjonen de er i, og finne hensiktsmessige måter å håndtere samarbeidskonflikter eller faglige utfordringer på.

Selvinnsikt og bevisstgjøring om egne væremåter i arbeidssammenheng gir en smidig arbeidshverdag for den enkelte, og godt samarbeid mellom kollegaer. Arbeidsmiljøet skapes på godt og vondt i fellesskapet, der vi påvirker og påvirkes av andre, men der vi ikke alltid er klar over mekanismene for hva som skjer og hvorfor det skjer. Bedret selvinnsikt, og mer hensiktsmessige måter å handle på i profesjonelle sammenhenger gir trivsel og mestringsfølelse hos den enkelte og økt effektivitet i bedriften.

Gruppedeltakerne har arbeidserfaring og teoretisk kompetanse på sitt fagområde. Jeg bidrar med gruppeledelse og veilederkompetanse. Sammen reflekterer vi over personlige- og faglige utfordringer, og finner nye løsninger gjennom en dialogbasert samtale. Kunnskapsutveksling og refleksjon i en prosess, der den enkeltes opplevelser vurderes som viktig, bidrar til vekst og utvikling.

Helhetsterapi

Hva faglig- og personlig veiledning kan bidra med

Jeg gir individuell- og eller gruppeveiledning til ledere eller ansatte. Gruppeveiledning gis i bedriftens egne lokaler.

Merete O. Karlsen

Merete O. Karlsen

Timebestilling

Vi ønsker at du raskt skal få time hos oss.
Bruk vår onlinebestilling og finn ønsket tidspunkt.