Om meg

Jeg har arbeidet med mennesker i hele mitt yrkesliv, først som kurativ sykepleier på et sykehus, deretter med helsefremmende- og forebyggende arbeid som helsesykepleier (helsesøster) i kommunehelsetjenesten, som lektor ved en høgskole og deretter med forebygging og behandling som psykoterapeut i egen praksis.

Gode pedagogiske verktøy har vært nødvendig for å kunne nå fram til barn, ungdom, studenter og voksne med viktig kunnskap knyttet til deres egen livsstil og helse. Jeg valgte derfor å studere veiledningspedagogikk ved VID (Haraldsplass høgskole), praktisk pedagogikk ved UW (University of Washington) og høgskolepedagogikk ved HVL (Høgskolen på Vestlandet).

Psykologistudier ved UIB (Universitetet i Bergen) og UW førte til at jeg tok et hovedfag i helsefremmende arbeid – og helsepsykologi ved UIB. Hovedfaget (master) ga meg et samfunnsperspektiv på helsefremmende- og forebyggende arbeid, og kvalifiserte meg til en undervisningsstilling ved HVL.  Der jeg bidrog til å utdanne mange svært kompetente helsesykepleiere og faglige veiledere.

Nye faglige interesser gjorde at jeg valgte å studere ved Norsk Gestaltinstitutt Høgskole (NGI). Det var et godt valg som ga meg etterlengtet fagkunnskap og nye arbeidsredskaper. Et av studiekravene ved NGI var terapi og veiledning på min egen  praksis som terapeut. Det erfarte jeg som svært nyttig både personlig og faglig. Dette studiet var så interessant at jeg valgte å gå videre på et toårig påbygningsstudium i Gestaltterapi ved Senter for Somatic Studies i New York.

Et voksende behov for å forstå hva traumer er, og hvordan de påvirker oss, førte meg til Sensorimotorisk Psykoterapi Institutt (SPI) i London i 2019. Et fireårig teoretisk- og praktisk studieforløp ga meg den kunnskapen jeg hadde behov for, og jeg ble sertifisert traumeterapeut i november 2022.

Jeg har alltid vært faglig nysgjerrig og svært interessert i arbeidet mitt. Behovet for ny fagkunnskap og hensiktsmessige praktiske arbeidsredskaper har vært sterke drivere for kontinuerlig kursing og utdanning. 

Mitt liv har inneholdt mange av de samme utfordringene som klientene mine strever med. Jeg vet av erfaring at det er mulig å bli frisk fra spiseforstyrrelser, at følger etter traumer kan håndteres, at en skilsmisse og et liv som enslig forelder kan gå bra og at det finnes veier ut av alvorlig sykdom og kronisk utmattelse. Gleden, forventninger og usikkerhet knyttet til jobbskifte og nye utdanninger seint i livet har jeg også erfart.  

Jeg vurderer mine personlige livserfaringer som en stor styrke i arbeidet mitt som terapeut. Det samme kan jeg si om alle erfaringene jeg har fått gjennom mitt arbeid med pasienter, studenter og klienter i rollen som sykepleier, lærer og psykoterapeut. Samlet har dette gitt meg et helhetlig syn på sykdom og helse, og en forståelse for at alle er unike og at vi dermed har behov for individuelt tilpasset hjelp når det røyner på.

SAMMEN SKAPER VI ENDRING 

Merete O. Karlsen

Merete O. Karlsen

Timebestilling

Vi ønsker at du raskt skal få time hos oss.
Bruk vår onlinebestilling og finn ønsket tidspunkt.

I 2018 åpnet jeg min private praksis I Lodin Leppsgt i Bergen. Der har jeg behandlet klinter individuelt og i grupper, veiledet ansatte i helsevesenet og opprettet en lokal faggruppe for gestaltterapeuter og gestaltveiledere på Vestlandet.

Min praksis i Lodin Leppsgate i Bergen sentrum er åpen tre dager i uken. Praksisen fungerer som et privat tilbud ved siden av det offentlige helsevesenet sitt tilbud i psykisk helsearbeid. Du trenger ikke henvisning fra fastlege, og du er velkommen til å ta kontakt.

Les hva andre sier om behandlingen