fbpx

Om meg

Jeg er en godt voksen mor og bestemor. Mine livserfaringer og mine fagkunnskaper har lært meg at det kan være lurt å søke hjelp hos fagfolk når livet blir vanskelig. Det har jeg gjort, og jeg håper du gjør det samme. Kanskje velger du meg som din hjelper når du lest litt om meg på denne siden?

Jeg er utdannet psykoterapeut. Min terapeututdanning er forankret i gestaltteori- og praksis og i sensorimotorisk psykoterapi. Du kan lese om disse terapiretningene under fanen «Psykoterapi».

Min privatpraksis på Bryggen i Bergen åpnet i 2018. Der tar jeg imot personer i alle aldre. De kommer ofte enkeltvis, og noen ganger sammen med hele- eller deler av familien sin. Jeg tilbyr både individuell terapi og terapi i gruppe. Det siste kan du lese om under fanen «Gruppetilbud».

Jeg er utdannet personlig- og faglig veileder. Min veilederutdanning er forankret i konfluent pedagogikk og gestaltteori. Det kan lese mer om under fanen «Veiledning».

Jeg har brukt min veilederkompetanse daglig i arbeidet som helsesøster (helsesykepleier) i helsestasjon- og skolehelsetjenesten, der jeg har mange års erfaring med foreldreveiledning, både individuelt og i grupper. På høgskolen arbeidet jeg med undervisning og studentveiledning, individuelt og i grupper. Jeg var engasjert på utdanningene «Psykososialt arbeid med barn og unge», «Master i klinisk sykepleie – helsesykepleie» og «Veiledningspedagogikk».

Jeg har i tillegg erfaring som veileder individuelt og i gruppe for ledere og ansatte i kommunal sektor og Helse Vest.

Jeg er også utdannet sykepleier, helsesøster (helsesykepleier) og lektor. Jeg har til sammen mer enn 40 års arbeidserfaring fra ulike deler av helsevesenet, der jeg har gitt omsorg, pleie og behandling og undervist studenter i helsefremmende og forebyggende arbeid. Min brede arbeidserfaring og faglige kompetanse utgjør en solid ballast i mitt arbeid som psykoterapeut og veileder.

Dersom du liker det du har lest så ta kontakt!