Helhetsterapi

Helhetlig forebygging og behandling

 

Psykisk og fysisk (somatisk) helse er likeverdige størrelser i din kropp, og de er uadskillelige samspillspartnere når det gjelder å utvikle helseplager, kronisk sykdom eller bedre din helse. Det er derfor nødvendig å se på de to sidene av den menneskelige organismen med et helhetlig blikk når psykiske eller fysiske helseplager eller sykdom skal forebygges eller behandles.

Vi sier gjerne at kropp og sjel er ett. Alle tanker og følelser du har påvirker din kropp, og det du gjør med kroppen påvirker hjernen din. Du har mange raskt fungerende nervebaner som sender informasjon fra kroppen til hjernen din, og andre nervebaner som sender informasjon den andre veien. På denne måten sørger nervesystemet for å binde hele kroppen din sammen slik at den blir en helhet.

Helhetlig forebygging og behandling rettes mot

Arbeidsmetoder

I min helhetlige tilnærming til dine utfordringer benytter jeg hele min faglige- og erfaringsbaserte kompetanse som jeg har tilegnet meg gjennom 47 år i arbeid med sykdom og helse. Det vil si at jeg i tillegg til min kunnskap som sertifisert traumeterapeut og gestaltterapeut trekker fra min kunnskapsbank som helsesykepleier, veileder og pedagog med helsefremmende arbeid- og helsepsykologi som spesialfelt.

Merete O. Karlsen

Merete O. Karlsen

Timebestilling

Vi ønsker at du raskt skal få time hos oss.
Bruk vår onlinebestilling og finn ønsket tidspunkt.