Gruppe for ledere eller ansatte

Jeg tilbyr gruppeveiledning av ledere og ansatte i private og offentlige bedrifter og ideelle organisasjoner. Ledere og andre ansatte går som hovedregel i hver sine grupper. Veiledningen er prosessorientert og går over en periode på minimum 5 måneder. Gruppene tar maksimum åtte deltakere. Disse må forplikte seg til å delta i hele perioden. Hver samling varer ca. 2 timer, og gjentas med 4-8 ukers mellomrom.

Jeg inngår halvtårsvise avtaler for hver gruppe i den aktuelle bedriften eller organisasjonen, og veiledningen foregår i bedriftens eller organisasjonens egne lokaler. Avtaler kommer i stand på bakgrunn av initiativ fra bedriften eller organisasjonen. Ta kontakt.

Helhetsterapi

Dette er noe av det du kan du oppnå ved å delta i gruppeveiledning

Les mer om «Personlig & faglig veiledning» under fanen «Veiledning».

Merete O. Karlsen

Merete O. Karlsen

Timebestilling

Vi ønsker at du raskt skal få time hos oss.
Bruk vår onlinebestilling og finn ønsket tidspunkt.