fbpx

Gruppeterapi for voksne

Jeg leder grupper som er prosessorienterte.  Gruppene kan være enten kjønnsblandet eller kjønnsdelte. Deltakerne møtes som regel fem ganger, og hvert møte varer i to timer. Maksimalt antall medlemmer i en gruppe er åtte personer. Deltakeravgiften må betales via Vipps bedrift på forhånd.

Gruppene er ofte baserte på et spesielt tema. Noen ønsker å gå i skilsmissegrupper, andre ønsker å delta i sorggrupper. Enkelte er ikke opptatt av tema men, ønsker gruppeterapi fremfor individuell terapi fordi det er billigere, eller fordi de opplever mindre fokus på seg selv når de er sammen med mange andre.

 

Her er noe av det du kan oppnå ved å delta i gruppeterapi:

  • Få hjelp, støtte og anerkjennelse
  • Bli utfordret når du har behov for det
  • Lære av andres kunnskap og erfaringer
  • Møte mennesker som er i samme situasjon som deg
  • Få et sted der du kan fortelle om dine utfordringer
  • Kunne reflektere sammen med andre
  • Erfare hvordan du påvirker- og påvirkes av andre
  • Få hjelp til å se din sak fra flere sider
  • Få nye venner
  • Bli bedre kjent med deg selv gjennom andres tilbakemeldinger

Jeg tilbyr terapi i gruppe når mange nok har meldt sin interesse. Jeg annonserer som regel gruppene i god tid før oppstartet på sosiale media.

Har du spørsmål så ta kontakt