Gruppeterapi

Jeg leder grupper som er prosessorienterte.  Gruppene kan være enten kjønnsblandet eller kjønnsdelte. Deltakerne møtes som regel fem ganger, og hvert møte varer i to timer. Maksimalt antall medlemmer i en gruppe er åtte personer. Deltakeravgiften må betales via Vipps bedrift på forhånd.

Gruppene er ofte baserte på et spesielt tema. Noen ønsker å gå i skilsmissegrupper, andre ønsker å delta i sorggrupper. Enkelte er ikke opptatt av tema men, ønsker gruppeterapi fremfor individuell terapi fordi det er billigere, eller fordi de opplever mindre fokus på seg selv når de er sammen med mange andre.

Gruppeterapi

Her er noe av det du kan oppnå ved å delta i gruppeterapi:

Jeg tilbyr terapi i gruppe når mange nok har meldt sin interesse. Jeg annonserer som regel gruppene i god tid før oppstartet på sosiale media.

Har du spørsmål så ta kontakt

Merete O. Karlsen

Merete O. Karlsen

Timebestilling

Vi ønsker at du raskt skal få time hos oss.
Bruk vår onlinebestilling og finn ønsket tidspunkt.