fbpx

Gruppe for ledere eller ansatte

Jeg tilbyr gruppeveiledning av ledere og ansatte i private og offentlige bedrifter og ideelle organisasjoner. Ledere og andre ansatte går som hovedregel i hver sine grupper. Veiledningen er prosessorientert og går over en periode på minimum 5 måneder. Gruppene tar maksimum åtte deltakere. Disse må forplikte seg til å delta i hele perioden. Hver samling varer ca. 2 timer, og gjentas med 4-8 ukers mellomrom.

Jeg inngår halvtårsvise avtaler for hver gruppe i den aktuelle bedriften eller organisasjonen, og veiledningen foregår i bedriftens eller organisasjonens egne lokaler. Avtaler kommer i stand på bakgrunn av initiativ fra bedriften eller organisasjonen. Ta kontakt.

 

Dette er noe av det du kan du oppnå ved å delta i gruppeveiledning

  • Bli bedre kjent med deg selv
  • Bli bevisst din væremåte
  • Få en tydeligere rolle- og oppgaveforståelse
  • Unngå utbrenthet
  • Bli bedre til å sette grenser
  • Arbeide mer bevisst og hensiktsmessig mot bedriftens mål
  • Få redskap til å utvikle ditt arbeidsteam
  • Utvide ditt arbeidsnettverk i bedriften
  • Få en bedre forståelse for hvordan du kommuniserer med andre

Les mer om «Personlig & faglig veiledning» under fanen «Veiledning».