Selvtillit og god selvfølelse

Mange sliter dessverre med dårlig selvtillit og et svekket selvbilde. Ofte kan det være de vi minst aner sliter mest av alle.

Det er lett å ta på seg en maske som i møte med andre viser at du har troen på deg selv, mens du egentlig følger seg alt annet enn selvsikker og tilstrekkelig. 

De to begrepene blir ofte brukt om hverandre, men står for ulike tilstander. Likevel henger de sammen som hånd i hanske. Du kan for eksempel ha høy selvtillit og samtidig ha dårlig selvfølelse, eller ha høy selvfølelse og samtidig høy selvtillit.

Selvtillit er troen du har på deg selv. Det henger sammen med mestring, med det du gjør og får til. Det kan handle om arbeid, skole, utdanning eller sosiale sammenhenger. Selvtilliten din kan variere fra dag til dag og den kan påvirkes positivt gjennom bekreftelser fra andre.

Selvtillit bra å ha, for eksempel når du skal si det du mener eller hva du føler. Det hjelper nå du skal sette grenser og si nei til noe du ikke vil, eller til noen som vil utnytte deg. Det hjelper når du skal utføre en utfordrende oppgave eller når du skal prestere noe. 

Det er bra med passe mye selvtillit, men det er viktig at den står i forhold til målene og evnene dine. Gjør den ikke det blir det ubalanse mellom det du kan, og det du ønsker å gjøre. Det kan bli svært slitsomt og kan i verste fall føre til at du gir opp, trekker deg tilbake, blir deprimert eller utmattet.

Selvfølelse er måten du kjenner deg selv på, hvem du er, hva du står for, og hva du føler for deg selv. Den sier noe om hvor verdifull du opplever å være, og hvor stor betydning du tror du har for andre.

Selvfølelsen påvirkes gjennom hele livet i møte med andre mennesker. Hvordan du bedømmer deg selv avhenger av dine forestillinger om hva andre tror om deg. God selvfølelse er bra å ha i store mengder. Den bidrar til trygghet, den hjelper deg til å våge og til å feile.

Dersom du har lav selvfølelse, ser du gjerne ned på og baksnakker andre. Behovet ditt for å føle at du er bedre enn andre bunner egentlig i det motsatte, at du i virkeligheten føler deg mindreverdig. Du gjør gjerne ting for å bevise for andre at du kan, i stedet for å gjøre det du har lyst til. Du klarer ikke å følge hjertet ditt, og du oppfører deg slik du tror andre forventer av deg. 

En følelse av mislykkethet, og en konstant sammenligning med andre mennesker, handler om det samme. En for lav selvfølelse glir gjerne over i selvforakt. Det er vondt, og det er energikrevende å ha det slik. Da er det godt å vite at det finnes hjelp.

Selvtillit

En vellykket behandling av selvfølelsen påvirker selvtilliten. Det kan skje gjennom:

Hva er dårlig selvtillit

Ved mangel på følelse av aksept og bekreftelse fra andre mennesker, kan du utvikle dårlig selvtillit. Dine handlinger og prestasjoner blir ikke i tilstrekkelig grad anerkjent. Dette kan påvirke hvordan du oppfatter dine evner til å utføre noe. 

Hvordan styrke selvfølelsen

Ved å anerkjenne og ta tak i de reaksjonene du opplever, når selvfølelsen er lav og du ikke helt klarer å uttrykke deg slik du gjerne ønsker, da kan det være viktig at du trener og øver på hva du føler og mener i ulike situasjoner. At jobber for å skape en trygghet for deg selv.

I 2018 åpnet jeg min private praksis I Lodin Leppsgt i Bergen. Der har jeg behandlet klinter individuelt og i grupper, veiledet ansatte i helsevesenet og opprettet en lokal faggruppe for gestaltterapeuter og gestaltveiledere på Vestlandet.

Min praksis i Lodin Leppsgate i Bergen sentrum er åpen tre dager i uken. Praksisen fungerer som et privat tilbud ved siden av det offentlige helsevesenet sitt tilbud i psykisk helsearbeid. Du trenger ikke henvisning fra fastlege, og du er velkommen til å ta kontakt.

Merete O. Karlsen

Merete O. Karlsen

Timebestilling

Vi ønsker at du raskt skal få time hos oss.
Bruk vår onlinebestilling og finn ønsket tidspunkt.