Om angst og angstterapi

Angst er naturlig frykt som har løpt løpsk. Det er reaksjoner i hele kroppen på at hjernen har trykket på alarmknappen. Styrken på disse reaksjonene kan variere fra svak generell angst til panikkanfall. Angst kan gjøre deg så redd at det snører seg i brystet, det kjennes som at hjertet skal hoppe ut av brystkassen og du blir svimmel og føler at du skal besvime. Hva som trigger et angstanfall varierer. Den fysiologiske forklaringen på angst er at «noe» gjør at tryggheten din forsvinner, nervesystemet ditt aktiveres og du reagerer med en «fight eller flight» reaksjon.

Et sentralt trekk ved angstlidelser er utvikling av unngåelsesatferd – at du aktivt unngår steder eller situasjoner som du tror vil fremkalle angsten. Denne atferden er en sentral årsak til at angsten opprettholdes, og kan være det største problemet for deg i det daglige. Det er en nær sammenheng mellom angst og depresjon. 

Kilde Helse Norge 

Angstterapi

Behandling av angst med angstterapi

Informasjon og veiledning er viktig for å lære seg å mestre angst. Kunnskap og informasjon om angst kan gjøre det lettere å oppsøke behandling og øke forståelsen av hvilken behandlingsform som er rett for den enkelte.

Hva er symptomene på angst

Noen former for angst er forbundet med bestemte objekter eller situasjoner. Andre former for angst er ikke tilknyttet bestemte ting, og du vet ikke hva du er redd for. Tilstanden kan være preget av vedvarende bekymringer, rastløshet, uro og irritabilitet, eller komme som plutselige anfall. Angstlidelser kan føre til funksjonstap som kan gå utover hvordan du håndterer blant annet arbeid, skole og studier.

De finnes fem hovedtyper angst; Generalisert angstlidelse, panikklidelse, fobier, posttraumatisk stresslidelser som er PTSD og kompleks PTSD. 

Angst gir ofte en rekke fysiske og/eller psykiske symptomer som for eksempel

Det er viktig at du snakker med noen du har tillit til, gjerne familie og venner. Det å sette ord på egne følelser og få råd og støtte fra andre kan gi deg den tryggheten du trenger for å komme deg videre i prosessen. Det er ikke alltid at dette er nok for å hjelpe da kan det være hensiktsmessig å oppsøke profesjonell hjelp.

Les gjerne mer om angst og angstlidelser hos Helse Norge

Merete O. Karlsen

Merete O. Karlsen

Timebestilling

Vi ønsker at du raskt skal få time hos oss.
Bruk vår onlinebestilling og finn ønsket tidspunkt.