Gestaltterapi

Deler av mitt terapeutiske arbeid er fundert i gestaltterapeutisk teori og metoder. 

Min viktigste oppgave er å hjelpe og støtte deg i din prosess med å finne svar på viktige spørsmål i livet ditt. Det innebærer blant annet å møte deg der du er i øyeblikket, uten å dømme.

I gestaltterapien er vi oppmerksomme både på kvaliteten i kontakten mellom oss og på persepsjonen (måten vi organiserer sanseinntrykkene våre) som utspiller seg mellom oss. De utfordringene du har med relasjoner i ditt eget liv kommer på ulike måter til uttrykk i møtet mellom deg og meg som din terapeut. Det gir oss mulighet til å utforske disse utfordringene. Det vil skje gjennom samtalen, som er i dialogform.  Slik kan du bli bevisst hva som skjer, få ny relasjonserfaring og oppnå endring.

Kilde: Norsk Gestaltterapeutforening  

Hva er Gestaltterapi

Terapiformen springer ut fra den psykoanalytiske behandlingstradisjonen. Den legger vekt på å tydeliggjøre dine evner og muligheter, fremfor å fokusere på sykdom eller mangler. Ditt ansvar for dine valg og dine handlinger er sentralt. Oppøving av din varhet (awareness) overfor dine egne ønsker og behov er både et mål for terapien og en arbeidsmetode.

Terapiformen legger stor vekt på relasjoner. Vi utforsker relasjonen som oppstår mellom deg og meg, relasjonene som du har med andre i ditt liv, og på hvordan du tilpasser deg omgivelsene dine.

Gestaltterapi

Kjennetegn ved gestaltterapi

Gestaltterapi brukes når

Hvordan brukes Gestaltterapi

Hvem passer gestaltterapi for

Merete O. Karlsen

Merete O. Karlsen

Timebestilling

Vi ønsker at du raskt skal få time hos oss.
Bruk vår onlinebestilling og finn ønsket tidspunkt.