fbpx

Gestaltterapi

Noen av mine praktiske og teoretiske måter å arbeide på er fundert i gestaltterapi.

Kjennetegn ved denne terapiformen er:

  • Terapien foregår i hovedsak gjennom samtalen.
  • Samtalen foregår i dialogform, der du er med å styre premissene.
  • Terapien har et helhetsperspektiv, der tanker, følelser og kroppslige uttrykk sammen eller hver for seg gir viktig informasjon i din prosess med å forstå deg selv.
  • Du får trening i å bli var dine egne tanker, følelser og kroppsreaksjoner.
  • Jeg som terapeut vil støtte deg i å ta valg som er basert på dine ønsker og behov.
  • Du vil bli bedre kjent med deg selv og ressursene dine.
  • Du får omsorg og støtte når du har behov for det.
  • Relasjonen mellom deg og meg er avgjørende viktig for kvaliteten på terapien og for behandlingsresultatet.
  • Dersom du er trygg på meg og har tro på at terapiformen er den viktigste forutsetningen for et godt behandlingsresultat på plass.
  • Jeg som terapeut har en verktøykasse med metoder og eksperiment som kan benyttes for at du skal  oppdage viktige ting om deg selv.