fbpx

Gestaltterapi

Min terapeutiske tilnærming i terapirommet er i hovedsak basert på gestaltterapeutisk filosofi, teori og praksis.

Kjennetegn ved denne terapiformen er:

  • Terapien foregår i hovedsak gjennom samtalen.
  • Samtalen foregår i dialogform, der du er med å styre premissene.
  • Terapien har et helhetsperspektiv, der tanker, følelser og kroppslige uttrykk sammen eller hver for seg gir viktig informasjon i din prosess med å forstå deg selv.
  • Du får trening i å bli var dine egne tanker, følelser og kroppsreaksjoner.
  • Jeg som terapeut vil støtte deg i å ta valg som er basert på dine ønsker og behov.
  • Du vil bli bedre kjent med deg selv og ressursene dine.
  • Du får omsorg og støtte når du har behov for det.
  • Relasjonen mellom deg og meg er avgjørende viktig for kvaliteten på terapien og for behandlingsresultatet.
  • Dersom du er trygg på meg og har tro på at terapiformen er den viktigste forutsetningen for et godt behandlingsresultat på plass.
  • Jeg som terapeut har en verktøykasse med metoder og eksperiment som kan benyttes for at du skal  oppdage viktige ting om deg selv.

For mer utfyllende informasjon se video om gestaltterapi:

httpv://www.youtube.com/watch?v=AXtHSGCSAz4